Pitali ste nas

  1. Trebaju li proizvodi koji su proizvedeni u EU imati deklaracije na hrvatskom jeziku ili su dovoljne deklaracije na engleskom jeziku?

Propisano je da proizvodi koji se na području RH nude potrošačima moraju na ambalaži, privjesnici, naljepnici ili na samom proizvodu sadržavati najmanje: osnovna obilježja proizvoda u mjeri koja je potrebna da bi potrošač donio odluku o kupnji kao što su naziv proizvoda, tip i model proizvoda, naziv pod kojim se proizvod prodaje, sastav proizvoda, svojstva i tehnička obilježja proizvoda te naziv i sjedište proizvođača ili uvoznika koji ima sjedište na području Europske unije. Podaci moraju biti jasni, vidljivi i čitljivi te napisani hrvatskim jezikom i latiničnim pismom, što ne isključuje mogućnost istodobne uporabe drugih jezika, a mogu uključivati znakove i piktograme lako razumljive potrošaču. Ako su napisani na više jezika, tada moraju biti napisani na isti način kao i na hrvatskom jeziku. Odredbe ovoga članka ne primjenjuju se na proizvode čije je označavanje uređeno posebnim propisom poput hrane, dječjih igračaka i dr. (